Japanese Textile Patterns

Japanese Textile Patterns


Ajiro

Aoi

Asanoha

Botan

Chidori

Chou

Chouji

Fuji

Hagi

Hanabishi

Hanamatsukawabishi

Hashi

Hishi

Houou

Igeta

Ikada

Inazuma

Ishidatami

Kaibu

Kakitsubana

Kame

Kamon

Kanoko

Karahana

Karakusa

Karigane

Kasuri

Katsumi

Kiku

Kikusui

Kikyou

Kiri

Kitsukou

Koaoi

Komon

Kosakura

Kourai

Koushi

Koushijima

Kuchikigata

Kumo

Kuruma

Mamezou

Manji

Matsu

Mizu

Moji

Nami

Oumu

Rindou

Sakura

Seikaihanitori

Shidagawa

Shima

Shitsubou

Shiyotsukou

Suhama

Suminagashi

Sunagashi

Susuki

Suzume

Tachibana

Takarzukushi

Take

Tasuki

Tatewaki

Tatsutagawa

Tetsisen

Tomoe

Tsujigahan

Tsurabi

Tsuru

Ume

Umebachi

Ungen

Unkaku

Unryuu

Uroko

Wachigai

Yagasuri

Yanagi

Yatsuhanagata